مهدکودک سنجاقک

 

مدیریت و اطلاع رسانی مهدکودک سنجاقک

این وب سایت دو دیدگاه دارد : دیدگاه مدیریتی و دیدگاه کاربری، در دیدگاه  مدیریتی مدیر و مربیان مهد امکان اضافه کردن، ویرایش و پاک کردن کودک و مربی را دارا میباشند و همچینن مربیان امکان ارسال گزارش کار کلاس خود بصورت روزانه برای والدین را دارند.

در دیدگاه کاربری  بازدیدکندگان و والدین میتوانند علاوه بر مطلع شدن از اخرین اخبار و مقالات مرتبط  با ورود به بخش خود بر فعالیت فرزند خود نظارت داشته باشند .