شبکه مجازی آستان

 

شبکه مجازی استان

شبکه مجازی آستان با محوریت، مطرح کردن موضوع روز جامعه و دعوت از چهره های برتر در زمینه های مختلف سعی به چالش کشیدن موضوع را دارد. در این میان کابران با درج نظرات خود و همچنین رای به نظرات کارشناس نظر خود را اعلام میدارند.

* لازم به ذکر است نسخه ی موجود، جدیدترین نسخه سایت آستان میباشد.