آژانس تبلیغاتی هورآسا

هورآسا

طراحی گرافیک در همه تمدن ها و در اکثر تعاملات انسانی در جامعه ، شبکه های در هم تنیده ای از نمادها و نشانه های اجتماعی ایجاد کرده است که کار ابزارهای تجسمی را انجام میدهد .این ابزارها تجربه های انسانی ، مفاهیم شخصی و درونی ، و باورداشت های زیبایی شناسانه معاصر را منتقل می کنند و طراحی گرافیک در سازماندهی و تغییر شکل و به ویژه در آفرینش آنها شرکت میکند.
ارزش و اهمیت هویت یصری بر هیچ فردی پوشیده نیست ، ولی یکی از مهمترین رویدادها که در پیش برد تمدن و فرهنگ بشری سهم به سزایی داشته است ، به وجود آمدن صنعت چاپ است.هورآسا نتیجه تجربه های جمعی از طراحان گرافیک و متخصصان چاپ است که همواره خواسته اند یاری رسان مخاطبان خود باشند.